יולי ב19, 2006

המיטב

המוסיקה של נורית הירש נמצאת בתוכנו, מהלכת בינינו, חלק בלתי נפרד ממה שמכונה "זמר עברי", שמבחינה מוסיקולוגית – הוא אינו זמר עם (פולק מיוסיק) המזוהה על פי אלמנטים מוזיקליים כמו המוסיקה היוונית, למשל, אבל מוסיקה של הוויה תרבותית מקומית, ומבחינה זו,