ינואר ב24, 2008

נקודת מבט

מיכה שטרית שעלה עם החברים של נטאשה לקראת סיום, ניסה להגיד משהו "חשוב" לקהל. אבל לא יצא לו. "אולי יש לך משהו חשוב להגיד",  העביר את המשימה לארקדי שליד הפסנתר, אבל לא הצליח לחלץ ממנו יותר מחיוך נבוך. אז זה