אוגוסט ב30, 2011

המאה ה 21

תסכול מגיע לא רק נוכח הבעיות שלך עם עצמך, אלא גם על רקע הסביבה בה אתה חי. הראל סקעת מנסה לכרוך את הכרך עם תחושת הניכור, הבדידות והעייפות בשיר בעל שם יומרני "המאה ה-21". יש שמוצאים את מפלטם בכפר, הרחק

12 שנה בלעדיו

בסוף הערב, רקדה תרצה אריאל "הולך בטל" עם אתניקס, וממש לפני התפזרות עלו בניה, "האחים אריאל" להצדיע לאבא ב"בלוז כנעני" שאהוד בנאי כתב ממש עליו. שנה 12 בלי מאיר, והקהל מתכנס כבר כריטואל לערב לזכרו, פסטיבל מסורתי. מתוך האבידה הגדולה