ספטמבר ב26, 2013

אצל אהוד בנאי

אהוד בנאי ופורטיס על במה אחת? לא בדיוק ראשים מדברים טבעי, אבל לראות חיזיון כזה…