ספטמבר ב13, 2018

דויד ברוזה - האנשים הלא נראים
מוסיקה ישראלית

האנשים הלא נראים

 צרויה להב כתבה על האנשים הלא נראים, כל אותם פליטים הנמלטים ממלחמות, דיכוי וחרפה, חלקם ייעלמו בין גלי הים, חלקם יכלאו במחנות מעצר.  היא אינה מדברת רק על העוול המתרחש מול מקהלות פוליטיקאים שממשיכים בהצגה הגדולה שלהם מבלי להושיע. השיר