אפריל ב11, 2007

30 השנים הראשונות אוסף

יש לי בעיקר מילים טובות על הצמד, גם בפורמט הקולי הייחודי של יוסי חורי את ניסים מנחם, במחצית הראשונה של ימי הצמד, ואחרי כן בשילוב של אורי הרפז באוריינטציה של עיבודים עשירים, שהבליטה השימוש האפקטיבי והמצוין בגיטרות אקוסטיות. 22 השירים מתוך