ינואר ב23, 2010

רגע לבד

מורן מזוז באה מרגש. הייתה לי תחושה שהרגש מגיע אצלה לפני המילים,  כאלו כל העצב בזמן נתון ירד עליה. הקשבתי לטון ליבה יותר מאשר למשמעות הטקסט שמנסה לנשום תחושות וגשם של זיכרונות "שמרחם על הרחוב". שירתה אכן מעידה על סערה רגשית,

ההופעה

  Nik Ammar (Guitar), Josh Breslaw (Drums), Stephen Levi (Clarinet, Vocals), Bridgette Amofah (vocals), David Orchant (trumpet), Anna phoebe (violin), Lucy Show (bass).   שירים: Photo, Waiting, Gypsy, Long Way From Home, What You Are, S'brent, Crimea, Foggy Day, Everytime,