אוקטובר ב18, 2011

עכשיו כשאתה כאן

קולו של אריק רוטט. יש ברטט אמת נכונה. יש בטון פשטות אמיתית. "עכשיו כשאתה כאן" הוא שיר של שחרור. אריק חיכה כמו אחרים לשחרור. נקודת מבטו שהיא נקודת מבטנו – בהמתנה הקולקטיבית לשובו. גם השיר המתין. זה שיר של אחרי השבי.