פברואר ב28, 2020

אופיר אלחייני - אחד
מוסיקה ישראלית

אחד

אופיר אלחייני ממקד זרקור אל עצמו, מנסה לתהות על מהות חייו  של מי שחי "על הקצה" בתוך מצב של בדידות ושגרה – מי אני, מנין באתי ולאן אני הולך. השאלה "איפה האמת?" מעידה על מצב של מבוכה גדולה, ועדין מאמין

ינון שטרית - שיר הנווד
מוסיקה ישראלית

שיר הנווד

לאן רוצה ינון שטרית להגיע? הוא מצטט את פרק מ"ג בראשית – ציוויו של אלוהים לאברהם לעזוב ארצו ומקום מולדתו וללכת  לארץ כנען. הציווי "לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך", נתפש במסורת חז"ל כאחד הניסיונות הקשים שבהם נתנסה אברהם. מדובר