נובמבר ב26, 2007

חלק ראשון

מישהו מוכן להסביר, לנמק את ההצלחה של "הבנות נחמה"?  טבלאות המכירה אינן משקרות. שלמה ארצי ועידן יניב ומירי מזיקה ושלומי שבת, אפרת גוש ומוש בן ארי וגם שלום חנוך וכנסיית השכל מביטים עליהן מלמטה כבר כמה שבועות.  העמסנו השבוע מצלמה

ראיון וידאו מיוחד

מישהו מוכן להסביר, לנמק את ההצלחה של "הבנות נחמה"?  טבלאות המכירה אינן משקרות. שלמה ארצי ועידן יניב ומירי מסיקה ושלומי שבת, אפרת גוש ומוש בן ארי וגם שלום חנוך וכנסיית השכל מביטים עליהן מלמטה כבר כמה שבועות.   העמסנו השבוע מצלמה