ינואר ב1, 2011

קטעי וידאו

 יש סיבה למסיבה. תעשו אחורה פנה  שלושים ושתיים שנה קרא עוד

אל תלך

החזירו מחוגי הזמן שלושים-ארבעים שנה לאחור: אילו היינו עכשיו בימי פסטיבל הזמר והפזמון של השבעים, זה השיר שהיה לוקח מקום ראשון. חותם. המילים, הלחן, העיבוד – שם המה, או – משם ספגו. פעם כתבו בסגנון הזה של – "אני הולכת