אוגוסט ב31, 2011

מאמי

מעצם טבעה "כוכב נולד" מולידה בעיקר זמרי רגש, שהרי בביצועי קאברים אתה צריך להוכיח שאתה טוב בדיוק בזה – בהבעת רגש. אבל אז כשיוצאים לדרך, נשאלת שהאלה:  יופי הראיתם שאתם יכולים, אבל אתם לא חייבים בכל מחיר להמשיך את "כוכב נולד"?.

12 שנה בלעדיו

מתוך האבידה הגדולה נרקמת מסורת של מצעד זמרים. ממרחק השנים, האבידה נראית אולי יותר גדולה. קרא עוד

שאה דומאד החתן המלך

מה לנו ולחתן כלה פרסיים? מה לנו ולכל החתונה האתנית הזו שריטה רוקדת עליה? אל תהיה נגטיבי, יגידו לי כל משמרי המסורת והחוזרים בשורשים. ובאמת, למה שנלין? יש חתונה, יש חתן כלה, צחוק ושמחה, ויש לה מחשוף (שדי שיש?!) חבל"ז,

בשדות גולדברג

12 שנים בלעדי מאיר אריאל, ו"ילדתי שלי" חוזרת לרגש עם ארקדי דוכין הנפלא

ההופעה

ההשוואה לג'וי דיוויז'ן אולי מתבקשת, אבל אם אפשר לסכם כבר עכשיו – להקה טובה, אם כי לא מי יודע תירשם כאחת הלהקות המרגשות שהופיעו פה. רשמתי את תגובת הקהל. ראיתי את ההתלהבות שלו. אצלי משהו לא חלחל בהופעה הזו. אני